Archív 1-2019

15.07.2019

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.1 (2019)

VEDECKÉ ŠTÚDIE

Miroslav Lisoň, Adrián Vaško
Analýza kriminálno-policajnej situácie v systéme odhaľovania a objasňovania trestných činov v ekonomike 

ODBORNÉ ČLÁNKY

Timotej Baďo
Nebezpečná jazda autom ako trestný čin všeobecného ohrozenia?

Csaba Fenyvesi
Kontinentální a anglosaské vymezení kriminalistiky

Jakub Chrenšť
Systém a fungovanie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe  

Dagmar Kopencová
Aspekty vlivu omamných a psychotropních látek na důkazní hodnotu výslechu 

Karel Marek
Ještě k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Zuzana Némethová
Immigration, Information and Interoperability 

INFORMÁCIE

Ľuboš Cehlárik, Michaela Kiššová
Informácia zo stretnutia odborníkov k problematike metamfetamínu „Medzinárodné podujatie krajín V4+ Drogy a závislosti, integrovaný pohľad“ 

Jakub Chrenšť, Ivana Rubisová, Patrícia Krásná
Informácia o Jesennej škole práva 2018   

Michaela Jurisová
Stretnutie kriminológov – informácia o účasti   

Michaela Jurisová
„Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ 8. mezinárodní konference   

Martin Kaščák
Zasadnutie predsedníctva Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA), 13. - 16. november 2018, Piešťany   

Patrícia Krásná, Michaela Kiššová, Juraj Drugda, Ľuboš Cehlárik
Informácia zo školenia školiteľov ,,Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi.“   

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. Ing. Ludvíka Juříčka, Ph.D., za profesora v odbore „ochrana osôb a majetku“   

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.