Archív 2-2015

27.06.2015

OBSAH č.2/2015

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Tatiana Hajdúková, Renáta Stodolová
Typológia páchateľov násilnej trestnej činnosti v Slovenskej republike za obdobie rokov 2004-2014 podľa veku a vzdelania

Monika Pajpachová, Ľubica Baričičová
Systém vzdelávania v policajnej organizácii ako jeden z pilierov jej úspešného fungovania
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Janusz Bryk
Výkon trestu odňatia slobody v systéme poľského trestného práva

Miloš Bučko
Etika a psychológia policajnej práce na SOŠ PZ v Pezinku

Jana Cagáňová, Michaela Kiššová
Drogová scéna Slovenskej republiky z pohľadu omamných a psychotropných látok

Zsanett Fantoly
Thoughts on the Hungarian codification of criminal proceedings

Leonard Grunský
„Boby traps“ v drogových laboratóriách

Helena Kanková
Medzinárodné iniciatívy a vnútroštátne nástroje postihovania korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách

Marek Kordík
Nové povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a správnych orgánov podľa Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Mojmír Mamojka ml.
Disponovanie s peňažnými prostriedkami obchodných spoločností v kontextoch aplikačného práva

Bohumil Pikna
Nové strategické směry Unie pro prostor svobody, bezpečnosti a práva

Alexandra Zvalová
Policajt - verejný činiteľ

RECENZIE

Jozef Medelský
Jozef Čentéš a kolektív: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Daniela Benedeková
Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii „Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“

Mojmír Mamojka
Informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie „Nové perspektívy v stavebnom práve“ v Bukurešti, Rumunsko

Mojmír Mamojka
Informácia o konaní kurzu CEPOL 83/2014 ,,Iniciácia, plánovanie, implementácia, monitoring a vyhodnocovanie projektov podporovaných Európskou úniou“ v Münsteri, Nemecko

Lucia Noskovičová, Barbora Dzedzinová, Katarína Krasňanská, Igor Mokrý
Informácia o študentskej mobilite v rámci programu Erasmus+ na partnerskej inštitúcii Estonian Academy of Security Sciences v Tallinne

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Miroslav Lisoň (S), Martina Binderová (A), Mária Masárová  (N), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Kriminálna polícia III (Falšovanie a pozmeňovanie peňazí a platobných kariet)

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.