Archív 2-2016

13.12.2016

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.2 (2016)

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Vladimír Blažek, Ľuboš Wäldl
Analýza stavu úrovne  teoretickej a praktickej prípravy študentov v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe na  Akadémii Policajného zboru v Bratislave  

Monika Hullová
Trestný čin znásilnenia a problémy pri jeho objasňovaní

Miroslav Lisoň
Taktika odhaľovania a objasňovania trestných činov v ekonomike

Jana Šimonová
Spolupráca Finančnej správy SR a Policajného zboru v intenciách odhaľovania daňových únikov
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Marek Blažejovský
Nové aspekty v metodice vyšetřování drogové kriminality v České republice

Miloš Bučko
Hodnotová orientácia mladých policajtov

Ludvik Juříček, Jozef Meteňko, Olga Vojtěchovská
Postřelování balistické želatiny a metoda radiálních trhlin

Juraj Kulik
Úvodné poznámky k novej zákonnej úprave úloh spravodajských služieb

Jiří Trnka
Vazba v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Matej Kostrec
Štědroň B., Moos P., Svítek M., Svoboda L. a kol. „Manažerské rozhodování v praxi“

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Martina Binderová
Ocenenie Európska značka pre jazyky 2015 pre Akadémiu PZ v Bratislave

Kristína Králiková, Mária Sabayová
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Racionalizácia verejnej správy“
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Robert Odler, Mária Masárová  (S), Patrik Ambrus (A), Mária Masárová  (N),

Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)

Cudzinecký a hraničný režim III (Pobyt cudzincov)
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.