Archív 2-2017

11.07.2018

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.2 (2017)

 

VEDECKÉ ŠTÚDIE /SCIENTIFIC STUDIES/

Monika Hullová
Zahraničná trestnoprávna úprava trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí (Veľká Británia a Francúzsko)

Boris Löffler, David Zámek
Metódy policajnej verejno poriadkovej činnosti eliminujúce hromadné narušenie verejného poriadku

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Silvester Kaczor
Úlohy operačných odborov Policajného zboru, ich poslanie a organizácia

Marián Kušnier
Trestnoprávne aspekty pozdravu „Na stráž!“ (Je vyslovenie pozdravu „Na stráž!“ trestným činom?)

Katarína Meždejová
Realizácia odborného jazykového kurzu pre policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách

Antonín Nesvadba
Vznik a historický vývoj európskej integrácie
 
Peter Polák, Ondrej Kubík
Možnosti psychologického prístupu k výsluchu obvineného
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Stanislav Šišulák
Kačík, E., Králiková, K. Bezpečnostné zložky v českej a slovenskej spoločnosti
v súradniciach doby I.

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Jozef Dieneš
Stredná odborná škola PZ v Košiciach si 1. marca 2017 pripomína 25. výročie začatia činnosti (fakty, spomienky, úvahy)

Kristína Králiková, Petra Raučinová
Informácia o zahraničnej návšteve a realizácii prednášok Mgr. Liudmily Surmy na Akadémii Policajného zboru v Bratislave
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIZED TERMINOLOGY/

Kristína Macková (S), Patrik Ambrus (A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Telesná a služobná príprava I
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.