Archív 2-2018

21.08.2018

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.2 (2018)

 

VEDECKÉ ŠTÚDIE /SCIENTIFIC STUDIES/

Vladimír Malíček
Problematika definície pojmu terorizmus

 

VEDECKÉ PRÁCE /SCIENTIFIC ARTICLES/

 

Petra Kolitschová, Jaroslav Kerbic, Roman Rak
Forensic and Technical Aspects of the VIN Location on Motor Vehicles

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Patrik Ambrus
Polícia z etymologického hľadiska

Marek Fałdowski
Designing the Level of Security in Poland in the Context of Typology and
a Spatial Structure of Crime

Martin Janků, Karel Marek
Dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení

Silvester Kaczor
Úlohy antikonfliktných tímov v procese eliminácie hromadných
narušení verejného poriadku

Roman Liashuk, Valeriy Vychavka
Characteristic Features of Terrorism at the State Border of Ukraine
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Petr Rožňák, Ludvík Juříček
Encyklopedie českých právních dějin
 

Petr Rožňák, Karel Kubečka
Země Vysegrádu a migrace

INFORMÁCIE /INFORMATION/
Ľubica Baričičová, Jana Kuchtová
Informácia z vedeckej konferencie Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality

Patrícia Krásná
,,VI. Kriminologické dny v Olomouci“

Eva Kunovská
Habilitačné konanie Ing. Stanislava Šišuláka, PhD.

Jozef Meteňko
Miesto činu 2017

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.