Archív 2-2019

17.07.2019

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.2 (2019)

VEDECKÉ ŠTÚDIE

Miroslav Lisoň, Adrián Vaško
Východiskové štádium odhaľovania a objasňovania trestných činov v ekonomike   

VEDECKÉ PRÁCE

Antonín Nesvadba
Právne východiská normotvornej činnosti obce 

ODBORNÉ ČLÁNKY

Martin Kohout
Nápomoc při rozhodování jako jedno z podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat v České republice 

Miriam Odlerová
Príslušnosť orgánov Policajného zboru v konaní o priestupkoch 

Dominika Porubská
Športová korupcia a “match fixing”  

Tomáš Škrinár
Správne vyhostenie ako inštitút zaistenia bezpečnosti miest a obcí Českej republiky   

INFORMÁCIE

Michaela Jurisová
Stretnutie partnerských katedier kriminológie 

Helena Kanková
Informácia o pracovnom stretnutí predstaviteľov národnej protikorupčnej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a Špeciálnej vyšetrovacej služby Litovskej republiky 

Martin Kaščák
Jazyková príprava nemeckej odbornej policajnej terminológie Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA)

Kornel Kister
Účasť pedagóga a študentov Akadémie PZ v Bratislave na integrovanom cvičení v Maďarsku 

Kristína Králiková
Informácia o exkurzii spojenej s odbornou prednáškou v priestoroch Slovenskej advokátskej komory v Bratislave   

Kristína Králiková, Mária Pomšár Vidová
Skúsenosti využiteľné v pedagogickej praxi  

Veronika Marková, Sebastián Janko
Informácia z celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou – Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi – 7. ročník   

Jozef Meteňko
Medzinárodná konferencia VŠERS v Českých Budějoviciach „Udržitelný rozvoj X“   

Jozef Meteňko
Miesto činu 2018   

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.