Archív-3-2008

09.08.2012

OBSAH č.3/2008

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Pavol Augustín        
Miera latencie korupčnej kriminality       
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Marianna Ferancová
Stav a vývoj drogovej kriminality v Slovenskej republike

Michal Kuril
Pracovnoprávny inštitút zamestnanca z hľadiska aktuálneho komunitárneho práva

Kamil Pavlíček        
Rychlost jako základní dopravně bezpečnostní problém

Leo Salvet        
Korupce v Policii České republiky       

Marcela Varšová
Didaktický model výučby predmetu „Dejiny štátu a práva“ a možnosti jeho uplatnenia vo výučbe ostatných špeciálnych policajných predmetov       
        
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Jaromír Hašek
Jaroslav Erneker: Sociální komunikace ve věrejné správě

Klaudia Marczyová
René Petráš: Menšiny v komunistickém Československu

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Marianna Ferancová
11. ročník Študentskej vedecko-odbornej činnosti na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2007/2008

Adriana Halušková        
K problematike praktického implementovania dištačného vzdelávania v procese cudzojazyčnej výučby príslušníkov polície   

Martin Kendra
Využitie aktuálnych prostriedkov fotografickej dokumentácie v policajnej praxi       

Štefan Kočan. Stanislav Šišulák        
IV. regionálne fórum vnútorných ochranných služieb strednej Európy

Kristína Králiková        
Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Jany Šimonovej   

Eva Kunovská
X. medzinárodné sympózium Akadémie Policajného zboru, konané v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY 2008       

Klaudia Marczyová
Informácia o medzinárodnej konferencii „Právní postavení národnostních menšin v minulosti a současnosti“ konanej na PF UK v Prahe       

Klaudia Marczyová, Jana Šimonová
Informácia o medzinárodnej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008“           

Miroslav Němec
Dvě etapy působení ruské mafie a ruských zločineckých gangů v České republice       
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S, N), Petra Ferenčíková (A), Jelena Ondrejkovičová (R)
Požiarna ochrana II

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.