Archív-3-2009

23.07.2012

OBSAH č.3/2009

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Jiří Straus, Jiří Jonák        
Využití záznamu kamerového systému pro forenzní identifikaci osob

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Martina Binderová, Jelena Ondrejkovičová        
Vyučovanie odborného jazyka na Akadémii PZ  

Leonard Grunský
Možnosti zisťovania psychologických faktorov agresivity a ich korelácia s hladinou monoaminooxidázy typu B       

Mária Húlanová
Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – aktuálna úloha Policajného zboru a obecnej polície   

Michal Kuril
Šesť dekád normotvorných aktivít Rady Európy a ich význam pre Slovenskú republiku   

Monika Václavková        
Niektoré prístupy na využitie umelej inteligencie a expertných systémov pre teóriu a prax krízového manažmentu   

Ľuboš Wäldl        
Dedenie podľa pripravovanej rekodifikácie Občianskeho zákonníka

 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Jozef Králik
Zagorodnij, Ivan M.: Stavka Gitlera „VERVOĽF“ v prostranstve i vremeni

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Iveta Balasičová
Tradičné vyučovacie metódy a nové smery vo výučbe anglického jazyka  

Peter Báňas, Kristína Králiková
K problematike tzv. vyššieho overovania listín (superlegalizácii) v Slovenskej republike   

Marianna Ferancová
12. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Eva Kunovská        
Habilitačné konanie Pavla Hamaja, PhD.

Eva Kunovská        
Obhajoba habilitačnej práce Ing. Jiřího Jonáka, Ph.D.
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S, N), Iveta Balasičová (A), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Voľby
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.