Archív 3-2015

21.01.2016

OBSAH č.3/2015

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Marek Blažejovský
Výroba syntetických drog v České republice a její dopad na drogovou scénu ve střední Evropě

Kristína Králiková, Jozef Králik
Korene slovenských policajných štruktúr
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Mária Blahová
Implementácia migračnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v duchu koncepcie migračnej politiky do roku 2020

Alexandra Donevová
História forenznej genetiky

Tatiana Hajdúková
Zmierňovanie následkov dopravných nehôd v Európe pomocou systému tiesňového volania eCall

Jozef Hrudka, Boris Löffler
Historický exkurz do služebních přísah a slibů ve vybraných zemích

Helena Kanková
Prevencia a zvyšovanie povedomia o korupcii zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách

Natália Ostricová
Špecifiká obnovy konania v trestnom konaní a aplikačné problémy s ňou spojené pri zrušení rozsudku, ktorý bol vyhlásený na základe dohody o vine a treste

Jozef Pacalaj
Zákonné možnosti snímania daktyloskopických odtlačkov osobám pri plnení úloh Policajného zboru a v trestnom konaní

Zoltán Perhács
Povinnosť mlčanlivosti ako principiálna zložka povolania policajta

Bohumil Pikna
Právní a bezpečnostní náhled na fenomén tzv. Islámského státu

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Jozef Dieneš
Niekoľko poznámok k personálnej práci v Policajnom zbore

Mária Ferenčíková, Petra Ferenčíková
Učiteľská mobilita Erasmus+ v Jazykovom centre Akadémie bezpečnostných vied v Estónsku

Kristína Králiková, Eva Keméňová
Informácia o konaní exkurzie a odbornej prednášky na Okresnom úrade v Senci 

Eva Kunovská
Habilitačné konanie PhDr. Magdalény Ondicovej, PhD.

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. Ing. Jany Müllerovej, PhD., za profesorku v odbore „ochrana osôb a majetku“

Jozef Meteňko, Daniel Čechvala
Miesto činu 2014

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Monika Hullová (S), Mária Ferenčíková (A), Mária Masárová  (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Kriminálna polícia IV. (Mravnostná kriminalita)

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.