Archív 3-2016

11.07.2018

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.3 (2016)

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Jacek Dworzecki
The analysis of the Academic research carried out by the Police Academy in Szczytno and Pomeranian University in Słupsk within the framework of international project entitled “Methodology of creating scenarios typical for crisis situations in the teaching process of crisis management”

Monika Hullová
Problémy pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov súvisiacich s detskou pornografiou

Kristína Králiková, Jana Šimonová
Špecifiká rozpočtových pravidiel verejnej správy a územnej samosprávy v kontexte  kontrolnej činnosti
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Zsuzsanna Juhász
The Solution Plans of the Hungarian government to overcome prison overcrowding
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Jaromír Mlýnek
Matoušková I., Moravčík I., Rak R. a kol.: eCall – inteligentný dopravný systém (aspekty právne, technické, informačné a psychologické)

Stanislav Šišulák
Králik, J., Králiková, K.: Polícia (v slovenskej spoločnosti)

Jana Viktoryová
Turayová, Y., Tobiášová, L., Čentéš, J. a kol.: Trestná zodpovednosť právnických osôb.
Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR

Lýdia Zemandlová
Kuklík, J. a kolektív: Jak odškodnit holocaust?
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Ivan Bacigál, Mária Ježová, Tatiana Hajdúková
Sexuálne zneužívanie detí online

Ivo Hrádek
Informácia z prezidentskej konferencie Holandska na tému: „Finančné vyšetrovanie, smerom k multidisciplinárnemu a integrovanému prístupu“

Kornel Kister, Milan Marcinek
Medzinárodné cvičenie Civilnej Ochrany v Maďarsku

Kristína Králiková, Ladislav Dudor
Informácia o zahraničnej návšteve a realizácii prednášok JUDr. Vladimíra Novotného
na Akadémii Policajného zboru

Roland Kraslan, Lívia Zatkalíková
Informácia o CEPOL kurze „Nástroje a systémy na rozvoj jazyka v európskej
policajnej spolupráci“ v Templemore, Írsko

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. Ing. Romana Raka, Ph.D., za profesora v odbore „ochrana osôb a majetku“

Milan Marcinek, Ladislav Kittel
Odborná prax študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave študijného zamerania civilná ochrana obyvateľstva

René Pavlovič
Informácie o konaní kurzu CEPOL č. 40/2016 „Vyjednávanie v krízových situáciách pri zadržiavaní rukojemníkov“ v Štokholme, Švédsko
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Antonín Nesvadba (S), Martina Binderová (A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.