Archív 3-2018

27.11.2018

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.3 (2018)

VEDECKÉ ŠTÚDIE

Tatiana Hajdúková
Dopravná nehodovosť v kontexte druhu cestných komunikácií v krajoch Slovenskej republiky za roky 2014 - 2018

Jakub Chrenšť
Umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode v priestoroch útvarov Policajného zboru

Miriam Odlerová
Úroveň a faktory motivácie študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Anton Vajgel
Železničné priecestia a bezpečnosť cestnej premávky

 

ODBORNÉ ČLÁNKY

Lucia Kurilovská, Marek Kordík
Ochrana záujmov právnickej osoby a manažment jej rizík prostredníctvom „whistleblowingu“ 

Mária Masárová
Jazyková kultúra v policajnej praxi

 

INFORMÁCIE

Michaela Jurisová, Milan Marcinek
Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii „Recruitment for the Police in the context of changes“

Eva Kunovská
Habilitačné konanie JUDr. Roberta Odlera, PhD.

Eva Kunovská
Habilitačné konanie JUDr. Borisa Löfflera, PhD.

Veronika Milčáková, Viktória Sedláková, Cynthia Šalgóová, Martina Šinková
Odborná prax v Centre výcviku Lešť

Magdaléna Ondicová, Patrícia Krásná
Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.