Archív-4-2008

09.08.2012

OBSAH č.4/2008

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Michal Kuril        
Filozoficko-právne úvahy k základom antidiskriminačnej legislatívy

Igor Šišák, Kristína Králiková        
Migrace cizinců a její vliv na ekonomiku České republiky

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Iveta Balasičová
Možnosti uplatnenia komunikatívnej metódy vo výučbe anglického jazyka

Jan Brázda
Rozsah pravomoci v činnosti komunální policie     

Rudolf Briška
Činnosť polície v komunitách

Juraj Dubovec
Rozhodovanie vodičov pri riadení motorových vozidiel

Mária Húlanová        
Právna úprava hlásenia pobytu v Slovenskej republike

Igor Pavlovič, Matej Kostrec        
Nové formy počítačovej kriminality

Bohumil Pikna
Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti ako důležitý institut evropského práva
        
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Anton Tallo
Rak, R., Matyáš, V., Říha, Z. et al. Biometria a identita človeka vo forénznych a komerčných aplikáciách
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Ľubica Baričičová, Martin Gronský
Medzinárodná vedecká konferencia „1. ústecké psychologické dny“

Jan Brázda        
Metropolitní policie v Praze?  

Andrej Hanus
Boj proti korupcii a posilňovanie bezúhonnosti

Eva Kunovská        
Vymenúvacie konanie doc. Ing. Jozefa Haládika, PhD. za profesora v odbore ochrana osôb a majetku   

Klaudia Marczyová        
Interaktívny míting „Slovensko v modernom systéme ochrany ľudských práv“  

Miroslav Němec        
Ruskojazyčný organizovaný zločin na území České republiky       

Leo Salvet        
Speciální prevence kriminality v policii České republiky

 

KRONIKA /CHRONICLE/

plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. – päťdesiatpäťročný       

Životné jubileum doc. PhDr. Štefana Zelenáka, CSc.       

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S, N), Martina Binderová (A), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová
Požiarna ochrana III

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.