Archív-4-2009

23.07.2012

OBSAH č.4/2009

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Cyril Kostík, Zdeněk Kovařík, Anton Tallo        
Prognóza kriminality v európskom regióne do roku 2011

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Piotr Bogdalski
Vnútorná bezpečnosť ako študijný odbor v poľskom vysokom školstve       

Rudolf Briška
Občianska spoločnosť a právny štát

Ivan Fořt        
Přínos geografie a geoinformačních technologií bezpečnostním vědám

Michal Kuril
Niektoré inštitúty holandskej právnej úpravy pracovného pomeru       

Juraj Mezei
Zásada rovnakého zaobchádzania pri vykonávaní závislej práce v podmienkach Slovenskej republiky

Jaroslav Müller
Efektivnost a použitelnost metod kriminalistické taktiky  

Vladimír Plecitý        
Právní úprava věcných břemen v občanských zákonících Slovenské republiky a České republiky       

Andrzej Urban        
Vplyv urbanizácie na zločin   

Ľuboš Wäldl        
Úprava rodinnoprávnych vzťahov podľa pripravovanej rekodifikácie občianskeho práva   

        

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Jozef Meteňko
Nožina, M., Vaněček, M. Mandragora, morfin, kokain. Drogový problém v českých zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu.           

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Vladimír Blažek, Milan Marcinek
Poznatky z organizácie odbornej praxe študentov špecializácie civilná ochrana v roku 2009

Štefan Kočan, Zoltán Pehács
O teste integrity policajtov „profesionálnych páchateľov“ v podmienkach polície Českej republiky   

Eva Kostrecová, Marián Kotman
Informačný dopravný systém RDS – TMC (Traffic message channel – kanál dopravných správ) a jeho zavedenie na Slovensku

Kristína Králiková, Ladislav Dudor
Správa o priebehu 2. otvoreného zasadnutia Katedry verejnej správy a verejných financií Akadémie Policajného zboru v Bratislave (23. 9. 2009)

Monika Pajpachová, Rastislav Hajko        
Informácia o odbornom seminári „Školenie moderného manažmentu a personálneho riadenia“

Jana Šimonová, Klaudia Marczyová, Kristína Králiková
Správa z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou „Slovensko v Európskej únii“   

 

KRONIKA /CHRONICLE/

70-ročný jubilant doc. PhDr. Jozef Škrovánek, CSc.        

Doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD. päťdesiatročný       

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Martina Binderová (S), Iveta Balasičová (A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Kontrola na vzdušných hraniciach   

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.