Archív 4-2015

21.01.2016

OBSAH č.4/2015

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Monika Pajpachová, Daniela Pribišová
Teambuilding a jeho využitie pri zlepšovaní sociálno-psychologickej atmosféry v policajnej organizácii

Jiří Straus, Zdeněk Krejčí
K teorii odorologické stopy

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

 

Daniela Benedeková, Ladislav Balún
Európsky ochranný príkaz ako trestnoprocesný inštitút ochrany osôb v trestnom konaní

Mária Blahová
Postavenie medzinárodných zmlúv a medzinárodného práva verejného v súčasnom kontexte medzinárodnej policajnej spolupráce

Zsanett Fantoly
Issues about the efficiency of the Hungarian criminal procedure

Gyula Gaál, Katalin Molnár
Police Café Pécs – innovative consultation of policeandcivilians about security

Zsuzsanna Juhász
Snapshots of the Hungarian prison system

Bohumil Pikna
Nový koncepční dokument Evropské unie - Evropský program pro bezpečnost (2015-2020)

Alexandra Zvalová
Trestná činnosť cudzincov na území Slovenskej republiky

 

RECENZIE /REVIEWS/

 Veronika Marková
Strémy, Tomáš, Lucia Kurilovská a Miroslava Vráblová: Restoratívna justícia

Veronika Marková
Turayová, Yvetta, Lýdia Tobiášová a kol. Trestná zodpovednosť právnických osôb.
Medzinárodné a európske aspekty, právno-teoretické východiská.

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Petra Ferenčíková
Common Core Curriculum - 3rd Teachers' Mobility Exercise – Tretia mobilita učiteľov v Rumunskom Galati organizovaná agentúrou FRONTEX

Michaela Jurisová
„Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“,5. mezinárodní konference

Tomáš Kleman
Informácia o konaní kurzu CEPOL č. 41/2015 „Vedenie spoločných vyšetrovacích tímov“ v Lyone, Francúzsko

Mojmír Mamojka
Informácia o zasadnutí AEPC („Asociácia európskych policajných akadémií“) v Budapešti, Maďarsko

Jozef Medelský
Informácia o medzinárodnej konferencii „Olomoucké debaty mladých právniků 2015“

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Robert Odler (S), Patrik Ambrus (A), Mária Masárová  (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Cudzinecký a hraničný režim I (Hraničný dozor)

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.