Archív 4-2016

11.07.2018

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.4 (2016)

 

VEDECKÉ ŠTÚDIE /SCIENTIFIC STUDIES/

Marek Kordík, Lucia Kurilovská
Ochrana veriteľa v trestnom konaní pri ukladaní trestu prepadnutia majetku

Miroslav Lisoň
Poznávacie komponenty metodiky odhaľovania a objasňovania trestných činov všeobecnej kriminality

Monika Pajpachová, Ľubica Baričičová
Špecifiká policajnej kultúry v kontexte aktuálnych vedeckých zistení

Jana Šimonová
Zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie
 

VEDECKÉ PRÁCE /SCIENTIFIC ARTICLES/

Iveta Cvopová
Zajtrajšok daktyloskopickej identifikácie
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Andrej Beleš
Športová korupcia

Štefan Gvušč
Rizikové skupiny príslušníkov Policajného zboru z pohľadu páchania trestnej činnosti

Milan Jonis
Falšovanie umeleckých diel

Jozef Medelský
Rozvoj medzinárodného práva verejného od staroveku až po súčasnosť

Jaroslav Rapčan, Michaela Rapčanová
Regulácia používania údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) v kontexte
ochrany osobných údajov a protiteroristických opatrení

Jiří Straus, Michaela Stapajová
Odolnost zubů a zubních implantátů proti vysoké teplotě a chemikáliím
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Milan Marcinek, Eva Keméňová
Blažek V., Dworzecki J., Buzalka J. a kol.: Krízové scenáre vo verejnej správe
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Július Doboš
Informácia o CEPOL kurze 57/2016 „Vedenie identifikácie obetí katastrof (DVI scene managenent)“ v Madride, Španielsko

Helena Kanková, Attila Zajonc
CEPOL kurz „Vyšetrovanie a prevencia korupcie - spolupráca s mimovládnymi organizáciami“

Jozef Medelský
Správa z medzinárodnej konferencie organizovanej agentúrou CEPOL Maďarsko, Budapešť

Miroslav Šimonič
Informácia o CEPOL kurze „Forenzná veda a zvýšené nároky na policajnú prácu“ v Bukurešti, Rumunsko

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIZED TERMINOLOGY/

Stanislav Prečuch, Jan Váňa (S), Mária Ferenčíková (A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F),Jelena Ondrejkovičová (R)
Manažment
 
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.