Archív 4-2017

11.07.2018

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.4 (2017)

 

VEDECKÉ ŠTÚDIE /SCIENTIFIC STUDIES/

Vladimír Blažek
Praktická príprava študentov v simulačnom centre

Marek Kordík
Charakteristika vybraných majetkových trestných činov páchaných právnickou osobou
 

VEDECKÉ PRÁCE /SCIENTIFIC ARTICLES/

Milan Marcinek, Tatiana Hajdúková
Analýza zásahovej činnosti hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Peter Čonka
Mladiství a extrémizmus na futbalových štadiónoch

Dominika Dinušová
Význam profesijnej etiky v práci príslušníkov a príslušníčok PZ a pracovníkov a pracovníčok vo verejnej správe

Bohumil Pikna
Evropská pohraniční a pobřežní stráž – „nová“ agentura FRONTEX
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Petra Andorová
Novotný, V., Klíma, K., Králiková, K., Dudor, L. Veřejná správa v zemích Visegrádské
čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Poľská republika, Slovenská republika)

Vladimír Ďurišin
Dlouhý Michal: Četnický pes Alto opět na stopě

Jozef Meteňko
Ďurišin, V. Policajná kynológia – teória a prax

Stanislav Šišulák
Králiková, K., Sabayová, M. a kol. Aktuálne problémy vo verejnej správe EÚ
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Monika Hullová, Andrea Pastuchová-Neumannová
Informácia zo zahraničnej študijnej cesty v Nórskom kráľovstve

Michaela Jurisová
Informácia o  medzinárodnej konferencii „EuroCrim2017“

Roman Knotek
15. ročník EUROPEAN DIGITAL FORENSIC TRAINING (11. september 2017 - 15. september 2017)

Kristína Králiková
Odborná stáž na Úrade hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

Veronika Marková
Informácia o stretnutí katedier trestného práva

Martin Repka
Cybercrime – conducting forensics searches in various IT devices (Kybernetická kriminalita –forenzné skúmanie rôznych IT zariadení)

David Vlček
Informácia o zahraničnej návšteve pani Kai Koppel z Kriminalisticko expertízneho ústavu v Taline (Estónsko) na oddelení biológie a genetickej analýzy Kriminalistického
a expertízneho ústavu PZ v Košiciach

David Vlček
Návšteva forenzného inštitútu v Talline

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.