BEZPILOTNÉ PROSTRIEDKY – TEÓRIA A PRAX

14.05.2019

Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc v spolupráci s AFCEA Slovak Chapter organizuje pod záštitou ministerky vnútra, Denisy Sakovej, dňa 02. 05. 2019 workshop s medzinárodnou účasťou. Bezpilotné prostriedky sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené. Nepoužívajú sa iba ako hračky, ale vo veľkej miere sú profesionálne využívané súkromným sektorom na rôzne účely. Je možné ich využiť aj štátnymi inštitúciami, avšak momentálne nie je tento druh technických prostriedkov plne aplikovaný. Príčinou takéhoto zaostávania za súkromným sektorom je v značnej miere aj nepresné vymedzenie právnej úpravy používania bezpilotných prostriedkov. Cieľom workshopu je propagovať možnosti ich využitia, diskutovať o právnych obmedzeniach a navrhnúť vhodné opatrenia a zmeny pre ich jednoduchšiu a bezpečnejšiu implementáciu.

 

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 26. apríla 2019 vyplnením elektornickej prihlášky, ktorú nájdete na nasledovnej adrese:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kXGtNGqDP0aV-CHw5ORPoyN0FTa5ZqVJmRXGodRZyyRUN1BaNDg2WTI1N1JSR1dLWDNBREZDS1FXOC4u

 

Program workshopu

Prezentácie časť 1(.rar)

Prezentácie časť 2(.rar)

Foto workshop UAV

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.