Späť

Ciele aktivít CEBV

Ciele aktivít CEBV

04.05.2012

Špecifické ciele projektu

  • komplexný výskum a vývoj v oblasti detekcie, identifikácie a metabolizmu zakázaných návykových omamných látok, ich prekurzorov a iných zneužívaných zlúčenín.
  • Výskum a vývoj nových  techník zisťovania a analýza energetických látok (výbušnín) v súvislosti s možnými teroristickými útokmi.
  • Výskum a vývoj nových  techník v oblasti identifikácie a detekcie stôp a osôb.
  • Výskum a vývoj nových  techník v oblasti ochranných prvkov.

 

Väzba na strategický cieľ projektu

Podpora významných výskumných a vývojových projektov v Bratislavskom kraji v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby priemyslových odvetví SR, zvyšovanie kvality života