Späť

ERASMUS – učiteľská mobilita - Sofia - Bulharsko

ERASMUS – učiteľská mobilita - Sofia - Bulharsko

19.06.2014

ERASMUS – učiteľská mobilita

Akadémia Ministerstva vnútra Bulharskej republiky v Sofii, Bulharsko

 

V rámci programu ERASMUS sa v dňoch 12. – 16. mája 2014 zúčastnila por. Ing. Anna Bartková (Katedra jazykov) učiteľskej mobility na partnerskej Akadémii Ministerstva vnútra Bulharskej republiky v Sofii (Bulharsko). Účelom mobility bolo nadviazanie medzinárodnej spolupráce v oblasti odborného jazykového vzdelávania zameraného na zvyšovanie jazykovej kompetencie a interaktívna výučba anglického jazyka pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, medzi ktorými boli aj zahraniční študenti z Estónska, ČR a tiež SR, študujúci na partnerskej akadémii v rámci programu ERASMUS.