ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA

25.02.2019
 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA
na zahraničný študijný pobyt na
 

Policajnej akadémii Českej republiky v Prahe, Česká republika, pre študentov 1. ročníka Bc. a 3. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.1 OOM,

Estonian Academy of Security Sciences v Tallinne, Estónsko, pre študentov 3. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.2 VS,

University of Maribor, Slovinsko, pre študentov 3. ročníka Bc. v študijnom programe 8.3.1 OOM,

v zimnom  semestri ak. roka 2019/2020.  Podpísanú prihlášku, životopis a motivačný list posielajte do 15.04.2019 na lucia.cajkovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, 2. poschodie, blok U.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.04.2019 o 9.00 h v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., č.d.319, 2. poschodie, blok U.

!Na zahraničný študijný pobyt sa môžu prihlásiť aj študenti v služobnom pomere!

Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

 

 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA
na účelom stáže pre čerstvých absolventov(končiace ročníky)
 

Stáže sa môžu zúčastniť absolventi Akadémie Policajného zboru v Bratislave do 1 roka po ukončení štúdia, dĺžka trvania stáže je 2-12 mesiacov.

Podpísanú prihlášku, životopis a motivačný list posielajte do 15.04.2019 na lucia.cajkovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, 2. poschodie, blok U.

Výberové konanie na stáž sa uskutoční dňa 24.04.2019 o 9.00 h v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., č.d.319, 2. poschodie, blok U.

Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.