ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

18.09.2019
 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA
na zahraničný študijný pobyt na
 

Mykolas Romeris University vo Vilniuse, Litva (štúdium v AJ)

National University of Public Service v Budapešti, Maďarsko (štúdium v AJ)

Hochschule für Wirtschaft und Recht v Berlíne, Nemecko (štúdium v NJ)

v zimnom  semestri ak. roka 2019/2020 pre študentov 2. ročníka Bc. v študijnom programe 8.3.1 OOM a v študijnom programe 8.3.2 VS.

Podpísanú prihlášku s fotografiou , životopis a motivačný list posielajte do 14.10.2019 na lucia.cajkovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, blok U. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.10.2019 o 9.00 h, v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U.,2. poschodie, č.d.319.

 

Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV
na absolvovanie zahraničnej mobility
 

na niektorej z partnerských inštitúcii zverejnených na webovej stránke  APZ (v časti Erasmus+), v akademickom roku 2019/20.

Podpísanú prihlášku  posielajte do 14.10.2019 na lucia.cajkovicova@minv.sk alebo ju môžete odovzdať osobne na oddelení vedy a vedeckých projektov, blok U., 2. poschodie, č.d.308.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.10.2019 v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.