Späť

Exkurzia Viedeň - november 2018

Exkurzia Viedeň - november 2018

19.11.2018

06. 11. 2018 sa uskutočnila odborná exkurzia do Viedne organizovaná v spolupráci Katedry jazykov A PZ a Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce PPZ v zastúpení policajnej pridelenkyne vo Viedni plk. Mgr. Miriam Urbanovej. Na exkurzii sa zúčastnili študenti 2. ročníka denného magisterského štúdia Akadémie PZ pod vedením odbornej asistentky Mgr. Jeleny Ondrejkovičovej, PhD. Cieľom exkurzie bolo nielen oboznámenie sa s činnosťou súdov a polície v Rakúsku, ale predovšetkým využitie získaných vedomostí a zručností z nemeckého jazyka v komunikácii s nemecky hovoriacimi predstaviteľmi štátnej správy Rakúska. Súčasťou programu bola návšteva Krajinského súdu pre trestné veci vo Viedni (1080 Wien Landesgerichtsstr. 11) a účasť na súdnom pojednávaní. Účasť na pojednávaní umožnil sudca Dr. Olschak, ktorý sa po skončení pojednávaní zaujímal okrem iného aj o  to, nakoľko študenti pochopili podstatu prípadov a či boli prípady pre nich zaujímavé. Počas pešej prehliadky Viedne študenti navštívili Slovenský inštitút, kde ich privítala pani riaditeľka, Helena Heribanová a previedla ich po výstave, venovanej stému výročiu vzniku Československa. Ďalšou časťou programu bola návšteva policajného oddelenia v 1. okrese Viedne (Polizeiinspektion, Purkytgasse 1, 1230 Wien) spojená s besedou s vedením a policajtmi predmetného pracoviska. Beseda prebehla v živej priateľskej atmosfére, počas besedy sa študenti oboznámili s činnosťou policajného pracoviska, kládli otázky týkajúce sa činnosti polície v Rakúsku. Niektorí si vyskúšali aj policajnú vystroj rakúskej poriadkovej polície.