Exkurzia vo Viedni

07.12.2017

 

21. novembra 2017 sa uskutočnila odborná exkurzia vo Viedni organizovaná v rámci spolupráce medzi Katedrou jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru v zastúpení plk. Mgr. Miriam Urbanovej, policajnej pridelenkyne vo Viedni.  Na odbornej exkurzii sa zúčastnili študenti 2. ročníka denného bakalárskeho, ako aj denného magisterského štúdia akadémie pod vedením odbornej asistentky mjr. Mgr. Jeleny Ondrejkovičovej, PhD., vyučujúcej nemeckého jazyka v uvedených skupinách, a Mgr. Kataríny Meždejovej. Cieľom odbornej exkurzie bolo nielen oboznámiť sa s činnosťou súdov a polície v Rakúsku, ale predovšetkým využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v komunikácii s  predstaviteľmi rakúskej štátnej správy. Prvým bodom programu odbornej exkurzie bola návšteva Krajinského súdu pre trestné veci vo Viedni (1080 Wien Landesgerichtsstraße 11) a účasť na pojednávaní vo veci trestného činu zabitia. Po tomto pojednávaní prebehla diskusia z hľadiska porozumenia pojednávania. Druhou časťou programu bola návšteva policajného oddelenia v 1. okrese Viedne (Polizeiinspektion, Purkytgasse 1, 1230 Wien) spojená s krátkou prezentáciou o činnosti miestneho oddelenia  a nasledujúcou diskusiou s vedením pracoviska. Počas diskusie sa študenti akadémie dozvedeli informácie o činnostiach miestneho oddelenia a kládli otázky týkajúce sa činnosti polície v Rakúsku.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.