Späť

Forlang 2021

Forlang 2021

25.06.2021

V dňoch 23. a 24. júna sa na Technickej univerzite v Košiciach konal 10. ročník konferencie o cudzích jazykoch v akademickom prostredí FORLANG 2021. Konferencia sa konala online formou a aktívne sa jej zúčastnili členky Katedry jazykov Akadémie PZ npor. Mgr. Andrea Dobiášová a mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD. Na konferencii sa rokovalo v niekoľkých sekciách a odzneli príspevky z oblasti didaktiky a metód výučby odborného jazyka, interkultúrnej komunikácie, lingvistiky a aplikovanej lingvistiky, translatológie, ako aj príspevky prezentujúce výsledky riešenia výskumných projektov.

Image removed.Image removed.

Image removed.