Späť

FRONTEX - 1. školenie nominovaných národných koordinátorov

FRONTEX - 1. školenie nominovaných národných koordinátorov

22.07.2014

 

Training in English Communication for Border Guards

Basic English for Air and Maritime Crews – Train the Trainers´ Session

 V dňoch 17. – 21. marca 2014 sa na policajnej akadémii v Cesene v Taliansku konalo 1. školenie nominovaných národných koordinátorov v rámci projektu jazykového vzdelávania Training in English Communication for Border Guards a jeho subprojektu English for Air and Maritime Crews. Školenie bolo organizované agentúrou Frontex v spolupráci s partnerskou akadémiou Cesena. Cieľom školenia bolo inštruovať 16 účastníkov zo 4 členských krajín (Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Lotyšsko) ohľadom práce, využitia a implementácie nového jazykového multimédia Basic English for Air and Maritime Crews.

  

 

 

 

 

 

 

 

Agentúru Frontex reprezentoval projektový manažér R. Proverbio a A. Santagati. Školenie viedla vedúca katedry jazykov Akadémie PZ v Bratislave pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD. spolu s expertmi z Nemecka, Lotyška, Rumunska a Talianska. Účastníci školenia sú členmi národných a medzinárodných leteckých a námorných posádok, ktoré sú vysielané na spoločné operácie organizované agentúrou Frontex, v rámci ktorých je znalosť odborného anglického jazyka nevyhnutnosťou. Školenie bolo rozdelené na štyri oblasti: teoretické východiská, praktické zamestnania, panelové diskusie a individuálne prezentácie. V závere boli účastníkom odovzdané certifikáty, ktoré ich oprávňujú distribuovať a implementovať multimédium na národnej úrovni.