Späť

FRONTEX: Spoločné učebné osnovy - Evalvácia projektu medzinárodnejmobility pedagógov

FRONTEX: Spoločné učebné osnovy - Evalvácia projektu medzinárodnej mobility pedagógov

23.03.2015

Pod záštitou agentúry FRONTEX sa v dňoch 24. – 28. novembra 2014 uskutočnilo v estónskom Talline stretnutie nominovaných pedagógov a poverených zástupcov hostiteľských krajín v súvislosti s  evalváciou medzinárodného projektu „Spoločné učebné osnovy – mobilita pedagógov“ za rok 2014. Evalvácii predchádzalo implementačné stretnutie organizované v marci 2014 vo Varšave, Poľsko, a následne  jednotlivé aktivity mobility pedagógov vykonávané v priebehu mesiacov máj – október 2014 na vonkajších hraniciach EÚ v Estónsku, Litve, Rumunsku a na Slovensku. Celkovo sa mobility zúčastnilo 26 pedagógov zo 14 členských krajín.

Cieľom projektu je začleniť pedagógov zastrešujúcich vzdelávanie príslušníkov hraničnej stráže do praktických aktivít vykonávaných v súvislosti s ochranou vonkajších hraníc krajín Schengenského priestoru, a to za účelom zvyšovania kvality odovzdávania poznatkov a následne dosiahnutia interoperability v rámci vykonávania úloh príslušníkov hraničnej stráže pri ochrane vonkajších hraníc Schengenského priestoru.

Účelom evalvačného stretnutia bolo zhodnotiť prípravný proces zo strany agentúry Frontex, ako aj zo strany hostiteľských krajín a pedagógov zúčastnených na jednotlivých mobilitách, a tiež priebeh jednotlivých mobilít a predložiť návrhy v rámci zlepšenia organizačného a materiálneho zabezpečenia týchto aktivít. Projektový tím predložil návrh na spracovanie knižnej publikácie tohto medzinárodného projektu za roky 2010 – 2014.

 

Evalvačné stretnutie za účasti 31 zástupcov 12 zúčastnených krajín viedol projektový manažér agentúry Frontex Gheorghe Varban. Zástupcami  Slovenskej republiky boli:  Ing. Anna Bartková, por. JUDr. Alexandra Zvalová,  Mgr. Stanislav Straka - Akadémia Policajného zboru v Bratislave,  kpt. Mgr. Marcel Holda - Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance,  npor. PhDr. Peter Sedlák - Stredná odborná školy Policajného zboru Košice.