Späť

FRONTEX: Spoločné učebné osnovy - Implementačné stretnutieučiteľskej mobility

FRONTEX: Spoločné učebné osnovy - Implementačné stretnutie učiteľskej mobility

22.07.2014

 

 

V dňoch 25. – 27. marca 2014 sa vo Varšave, Poľsko, konalo implementačné stretnutie v rámci tréningového projektu „CCC - učiteľská mobilita“. Cieľom stretnutia, ktoré organizovala agentúra Frontex, bolo pripraviť nominovaných učiteľov na výcvikové aktivity učiteľskej mobility, ktoré budú vykonávané na vonkajších pozemných hraniciach EÚ v Estónsku, Litve, Rumunsku a na Slovensku. Počas stretnutia si učitelia zároveň naplánovali svoje výcvikové aktivity spoločne s reprezentantmi hosťujúcich krajín a partnerských akadémií.

  

 

Stretnutie viedol projektový manažér Gheorghe Varban spolu s ďalšími dvomi sublídrami projektu (Tony Mouton, Hana Duchyňová). V rámci prezentácie Slovenskej republiky ako hosťujúcej krajiny vystúpil za Akadémiu Policajného zboru v Bratislave Mgr. Stanislav Straka a za Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance kpt. Mgr. Marcel Holda. Z nominovaných učiteľov za Slovenskú republiku sa na stretnutí zúčastnili dvaja pedagógovia zo Strednej odbornej školy Policajného zboru Košice (Mgr. Zsuzsanna Erdélyi, npor. PhDr. Peter Sedlák) a dvaja pedagógovia z Akadémie Policajného zboru v Bratislave (por. Ing. Anna Bartková, por. JUDr. Alexandra Zvalová).