Späť

FRONTEX - Tréningové workshopy

FRONTEX - Tréningové workshopy

18.09.2015

Training in English Communication for Border Guards

Train the Trainers´ Session

 

V dňoch 9. – 13. júna 2014 sa na Akadémii PZ v Bratislave konali dva tréningové workshopy pre nominovaných národných koordinátorov v rámci projektu jazykového vzdelávania Training in English Communication for Border Guards a jeho subprojektov Mid-level English for Border Guards at Airports a English for Air and Maritime Crews. Školenia boli organizované agentúrou Frontex v spolupráci s partnerskou akadémiou Bratislava a Katedrou jazykov Akadémie PZ. Ich cieľom bolo inštruovať 28 účastníkov z 10 členských krajín (Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Litva, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Taliansko) ohľadom práce, využitia a implementácie dvoch aktuálne spracovaných jazykových multimédií Basic English for Air and Maritime Crews, Mid-level English for Border Guards at Airports.

Agentúru Frontex reprezentovali projektoví manažéri R.

Proverbio, Y. Minkova a A. Santagati. Školenie viedla vedúca katedry jazykov Akadémie PZ v Bratislave pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD. spolu s expertmi z Nemecka, Slovinska, Rumunska, Talianska a Veľkej Británie. Účastníci školenia pôsobia buď na vyšších policajných vzdelávacích inštitúciách ako pedagógovia predmetu anglický jazyk – odborná policajná terminológia alebo experti z oblasti vzdušnej hranice, prípadne sú členmi národných a medzinárodných leteckých a námorných posádok, ktoré sú vysielané na spoločné operácie organizované agentúrou Frontex, v rámci ktorých je znalosť odborného anglického jazyka nevyhnutnosťou. Školenie bolo rozdelené na štyri oblasti: teoretické východiská, praktické zamestnania, panelové diskusie a individuálne prezentácie. V závere boli účastníkom odovzdané certifikáty, ktoré ich oprávňujú distribuovať a implementovať multimédium na národnej úrovni.