Späť

Odborná exkurzia v Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Dňa 6. septembra 2023 sa v hlavnom sídle agentúry FRONTEX (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) vo Varšave uskutočnila odborná exkurzia vedecko-pedagogických pracovníčok katedry jazykov. Katedra jazykov mala možnosť zoznámiť sa s aktivitami troch organizačných zložiek agentúry prostredníctvom prezentácií a následnej diskusie s viacerými zástupcami agentúry. Navštívenými zložkami boli Oddelenie pre operatívne reakcie, Oddelenie pre riadenie odbornej prípravy a vzdelávania a Situačné centrum. Získané poznatky budú zužitkované v rámci akademickej výučby a systéme ďalšieho vzdelávania policajtov. Zároveň vyjadrujeme poďakovanie mjr. Mgr. Zdenkovi Dvončovi za bezpečný sprievod počas exkurzie.  

 

Exkurzia Frontex Varšava