Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing political manifestations in Europe

10.01.2013

 

Cieľom  projektu je koordinácia výskumu a kooperácia pri bezpečnostnej podpore komunikácie pri politických demonštráciách v EÚ. Projekt je súčasťou programu Európskej komisie „Prevention of and Fight Against Crime“.

Hlavné  aktivity projektu majú snahu  prispieť k vývoju poznania a výmeny najlepších skúseností účastníckych krajín koordináciou aktivít a výskumov v  oblasti policajných činností počas politických demonštrácií a ich riešenia komunikáciou. Ďalším prínosom je integrácia policajnej práce, výcviku a výskumu.

Vo výskumnej skupine sú aj  dvaja zástupcovia z akadémie (Meteňko, Mišota). V hodnotenom období sa uskutočnili  terénne pozorovania peer field study v rámci viacerých politických udalostí v Európe. Projekt využíva platformu  CEPOL e-Net LMS.  

 Kontaktnou osobou projektu je Maria Appelbom – project manager, National Police Board – Stockholm Sweden, za SR doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.

Slovenská časť projektu  výskumu začala 4. 8. 2010. Ukončenie sa predpokladá v júli 2013.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.