INFORMÁCIE K DOKTORADSKÉMU ŠTÚDIU

01.04.2020

Vážení doktorandi, 

v nadväznosti na celospoločenskú situáciu v súvislosti s COVID-19, by sme Vám radi zhrnuli informácie, ktoré sa týkajú doktorandského štúdia. Pre komplexnosť informácií uvádzame, že do 31.03.2020 ste mali explicitne stanovený termín na odovzdanie projektov k dizertačným prácam. Po dopytovaní sa z Vašej strany na termín odovzdania dizertačných prác, by sme Vás radi informovali, že doktorandi 4. ročníka a 5. ročníka majú termín na odovzdanie dizertačných prác predĺžený do 30.04.2020. Po uvedenom dátume je možné odovzdať dizertačnú prácu len na základe žiadosti o neskoršie odovzdanie dizertačných prác (táto žiadosť musí byť následne schválená prorektorom pre vedu a vedecké projekty a následne pani rektorkou). Samozrejme, táto informácia je irelevatná pre tých študentov, ktorí už zasielali svoje žiadosti a následne boli notifikovaní o možnosti neskoršieho odovzdania dizertačnej práce. Čo sa týka tých doktorandov, ktorí už odovzdali dizertačnú prácu, taktiež tí, ktorí odovzdali projekt k dizertačnej skúške, budú následne notifikovaní o ďalšom postupe. V nadväznosti na momentálnu situáciu, organizácie dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác nie sú možné. 

 

Vážení uchádzači o doktorandské štúdium,

v nadväznosti aj na zverejnenie tém dizertačných prác (všetky informácie sú zverejnené v sekcii doktorandského štúdia), by sme Vás radi informovali, že si môžete podávať elektronické prihlášky na doktorandské štúdium. V danej situácii budeme akceptovať elektronické prihlášky, ktoré nemusíte tlačiť a následne posielať poštou. Prílohy, ktoré sú obligatórnou súčasťou podania prihlášky na doktorandské štúdium budeme akceptovať aj v neskoršom termíne, ktorý bude priebežne zverejnený. 

Elektronickú prihlášku na doktorandské štúdium je možné podať najneskôr do 29.05.2020. 

 

Čo sa týka ďalších informácií súvisiacich s doktorandským štúdiom, treba postupovať v zmysle pokynov, ktoré Vám boli zasielané e-mailom dňa 12.03.2020.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.