INFORMAČNÝ DEŇ EASO

24.06.2019

 

Dňa 21. júna 2019 sa pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD., por. Mgr. Andrea Dobiášová a mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD. zúčastnili podujatia pod názvom Informačný deň EASO. EASO je Európsky podporný úrad pre azyl (skratka z anglického European Asylum Support Office), ktorý zohráva kľúčovú úlohu v konkrétnom uplatňovaní spoločného európskeho azylového systému (CEAS). Úrad EASO bol založený s cieľom posilniť praktickú spoluprácu v záležitostiach azylu a pomáhať členským štátom plniť európske a medzinárodné záväzky týkajúce sa poskytovania ochrany osobám v núdzi. Pracovníci úradu pripravili pre záujemcov informácie o svojich aktivitách – tréningoch a školeniach, aktivitách v oblasti informácií o krajinách pôvodu, analýzach a štatistikách. Program informačného dňa pokračoval panelovou diskusiou o EASO aktivitách pri podpore členských štátov vystavených migračným tlakom.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.