Späť

Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii - Budapešť

Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii - Budapešť

16.04.2014

 

        Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii „Success and Challenges in Foreign Language Teaching“ (Budapešť)

 

 

 

 

 

V dňoch 10. 04 – 11. 04. 2014 sa konala medzinárodná konferencia „Success and Challenges in Foreign Language Teaching“, ktorú organizovalo Centrum vyučovania cudzích jazykov Národnej univerzity pre verejné služby v Budapešti. Cieľom konferencie bolo sprostredkovať účastníkom najnovšie poznatky z oblasti vyučovania cudzích jazykov na špeciálne účely a prezentovať výsledky výskumu jednotlivých účastníkov v oblasti vyučovania cudzích jazykov na špeciálne účely.

Na konferencii sa zúčastnilo 80 účastníkov zo 7 krajín (Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Dánsko, Bulharsko, Portugalsko, Nemecko) z niekoľkých národných vyšších vzdelávacích inštitúcií (napr. English Language Office of the School of Naval Technologies – Portuguese Navy, Univerzita v Szegedi, Centrum cudzích jazykov Národnej univerzity pre verejné služby v  Budapešti, Fakulta policajných vied Národnej univerzity pre verejné služby v Budapešti, oddelenie pre terminológiu rakúskeho Ministerstva obrany, Námorného výcvikového centra z Dánska atď.).

 

 

 

 

 

Za Akadémiu PZ v Bratislave sa na konferencii sa zúčastnili pplk. Mgr. I. Nováková, PhD., vedúca Katedry jazykov A PZ (Approach to E-Material Design) a kpt. Mgr. J. Ondrejkovičová, PhD., asistentka Katedry jazykov A PZ (Terminologie des Katastrophenschutzes im Fremdsprachenunterricht) s cieľom prezentovať čiastkové výstupy, ktoré boli dosiahnuté v rámci medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy „Jazykové moduly pre vybrané policajné služby“ (VYSK 165).

 

  

 

Konferenciu otvoril Dr. Norbert Kis, prorektor pre ďalšie vzdelávanie a medzinárodné vzťahy Národnej univerzity verejnej služby a riaditeľka Centra cudzích jazykov Národnej univerzity pre verejnú službu Dr. Gabriella Kiss. Počas konferencie bola pozornosť venovaná rôznym aspektom vyučovania jazyka na špeciálne účely: odborná príprava učiteľov, nové učebné materiály pre vojenské a policajné služby, problém plagiátorstva v prácach študentov, úskalia vojenskej a policajnej terminológie a terminológie krízového manažmentu atď.