Späť

Informácia o odbornom jazykovom školení

Informácia o odbornom jazykovom školení

22.07.2014

ŠPECIALIZOVANÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA FORMOU MULTIMÉDIÍ

V dňoch 22.1. – 23.1. 2014 sa pod záštitou Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a Katedry jazykov Akadémie PZ v Bratislave uskutočnilo školenie odborného anglického jazyka  -  špecializovaná jazyková príprava formou multimédií  v priestoroch  Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Vyšné Nemecké. Školenia sa zúčastnili zástupcovia OHK PZ PP-Letisko, OHK PZ KE-Letisko, OHK PZ OHK PZ Čierna nad Tisou, OHK PZ Ubľa, OHK PZ Petrovce, OHK PZ Zboj, OHK PZ Ulič, OHK PZ Vyšné Nemecké, OHK PZ Vojkovce.

Špecializovaná jazyková príprava bola zameraná na zvýšenie jazykovej kompetencie a harmonizáciu odbornej anglickej terminológie využívanej v rámci služby hraničnej a cudzineckej polície a nasadenia počas spoločných operácií. Jej cieľom bolo informovať odborníkov služby hraničnej a cudzineckej polície ako aj členov tímov európskej pohraničnej stráže (EBGT- European Border Guard Teams) ohľadom spracovania, obsahu, štruktúry a praktického používania nových multimediálnych jazykových študijných DVD, ktoré reprezentujú oficiálne jazykové štandardy Frontex-u pre členské štáty EÚ. Tieto multimediálne jazykové materiály boli spracované v rámci medzinárodného jazykového projektu „Training in English Communication for Border Guards“.