Informácia o pedagogickej mobilite pani docentky Aurelije Pūraitė z Mykolas Romeris univerzity vo Vilniuse v rámci programu ERASMUS +

31.01.2017

 

 

 

Akadémia Policajného zboru hosťovala v dňoch 20.-21.10.2016 pani docentku Aureliju Pūraitė- expertky na ľudské práva, ktorá absolvovala svoju  pedagogickú mobilitu na pôde našej školy v rámci programu Erasmus +. Prijímajúcou katedrou bola katedra správneho práva pod vedením pána pplk doc. JUDr. Miroslava Felcana, LL.M, PhD.

 

Popis: C:\Users\NOSKOV~1\AppData\Local\Temp\IMG_7858.JPG

 

Priestor pre vyučovaciu aktivitu vytvorila pani docentke pani JUDr. Petra Andorová, PhD., v rámci ktorého boli odprednášané témy venujúce sa problematike ľudských práv v kontexte európskych konvencií. Poslucháčmi boli študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa v študijnom odbore verejná správa a študenti 2. ročníka magisterského stupňa v študijnom odbore ochrana osôb a majetku.

Popis: C:\Users\NOSKOV~1\AppData\Local\Temp\IMG_7849.JPG

Popis: C:\Users\Noskovičová\Downloads\IMG_7850.JPG

 

Popis: C:\Users\NOSKOV~1\AppData\Local\Temp\IMG_7853.JPG

 

Popis: C:\Users\Noskovičová\Downloads\IMG_7831.JPG

npor. Mgr. Bc. Lucia Noskovičová

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.