Informácia o prednáške A.Ilić z University of Belgrade

10.03.2017

Dňa 1. februára 2017 sme na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave privítali zahraničnú hosťku Aleksandru Ilić z University of Belgrade (Faculty of Security Studies). Jej prednáška s názvom „Urban security – Prevention of offenses in school zones“ bola obohatením o informácie k problematike prevencie kriminality pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu 8.3.1 Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku v rámci predmetu Kriminológia I/2, výučbu ktorého zabezpečuje Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Študentov prednášaná téma zaujala a s prednášajúcou živo o danej problematike diskutovali. Stretnutie bolo odborne obohacujúce a vedecky podnetné. Neopomenuteľnými sú aj nadobudnuté medzinárodné vzťahy na vedecko-pedagogickej úrovni a tiež hodnotné informácie z prednášky, ktoré budú mať využitie v rámci štúdia predmetov vyučovaných Katedrou kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 

                                                                                        Katedra kriminológie
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.