Informácia o previerke z anglického jazyka - medzinárodné policajné mierové misie

26.11.2015

 

Previerka z anglického jazyka  pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov  určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu

25. novembra 2015 Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ÚMPS) organizoval výberové konanie na doplnenie a aktualizáciu personálnej databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu  na základe čl. 3 ods. 2 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 116/2005, o medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu v znení neskorších predpisov.

Súčasťou výberového konania bola i previerka z anglického jazyka, ktorú realizovala Katedra jazykov Akadémie PZ v Bratislave. Organizácia a vyhodnotenie previerky prebiehalo v priestoroch Medzinárodného školiaceho centra v objekte Strednej odbornej školy Policajného zboru v Bratislave (Devínska Nová Ves).

Previerka pozostávala z písomného testu a ústneho pohovoru s cieľom zistenia úrovne znalosti anglického jazyka z hľadiska písomného a ústneho prejavu. Podmienkou absolvovania ústneho pohovoru zameraného na zistenie plynulosti jazykového prejavu a vyjadrenie motivačných predpokladov, bolo úspešné zvládnutie písomného testu, ktorý tvorili úlohy zamerané na počúvanie a čítanie s porozumením, overenie znalostí gramatiky, všeobecnej a odbornej terminológie, ako aj úloha na súvislý písomný prejav k zadanej téme.

Na základe výstupov výberového konania plánuje Katedra jazykov v súčinnosti s ÚMPS realizovať intenzívny odborný jazykový kurz v rozsahu 2 týždňov začiatkom r. 2016.  

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.