Späť

Informácia o riešiteľoch

Informácia o riešiteľoch

04.05.2012

Akadémia Policajného zboru v Bratislave ako jediná inštitúcia v SR sa zaoberá riadením vnútornej bezpečnosti krajiny. Jej silnou stránkou je kvalifikované definovanie potrieb na zabezpečenie bezpečnosti v oblasti policajnej práce, hasičského a záchranného zboru, civilnej ochrany, súkromných bezpečnostných služieb, vojenského obranného spravodajstva a informačnej služby. Slabou stránkou je nízke technické zabezpečenie v oblasti kriminalistiky i v oblasti informatiky. 

Kľúčová je možnosť vytvoriť unikátne multidisciplinárne synergické pracovisko v rámci oblasti výskumu č. 23 Bezpečnostné služby. Okrem klasickej spolupráce s KEÚ PZ je potrebné dať novú dimenziu, impulz a formu doterajšej spolupráci s expertmi FaF UK, AOS M.R. Štefánika a s FCHPT STU.

Stratégiou A PZ je udržať sa na čele výskumu v oblasti bezpečnosti a môcť naďalej plnohodnotne spolupracovať na medzinárodnej úrovni predovšetkým s európskymi vysokými školami zameranými na bezpečnostné problémy.

Jedným z opatrení má byť aj vybudovanie Centra excelencie bezpečnostného výskumu jediného v rámci Slovenskej republiky.