Informácia z konferencie vedúcich kurzov a organizátorov zo všetkých krajín MEPA

22.06.2017

 

V dňoch  14. až 16. marca 2017 sa na Slovensku (Tatranská Lomnica) uskutočnila konferencia vedúcich kurzov MEPA pre hraničnú políciu za účelom prípravy programu pre 23. Špeciálny kurz MEPA 2017. 

MEPA je medzinárodná skratka pre Stredoeurópsku policajnú akadémiu, ktorá organizuje vzdelávacie aktivity v nemeckom jazyku pre príslušníkov policajných zborov zo siedmych krajín strednej Európy (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Česká republika, Slovenská republika).

Vedúci kurzov a organizátori zo všetkých krajín MEPA sa stretli, aby naplánovali obsah a priebeh štyroch týždňov kurzu, ktorý sa v roku 2017 bude realizovať v Nemecku, Slovinsku, Slovenskej republike a v Rakúsku.
Riaditeľka zahraničného odboru mjr. Mgr. Ingrid Weissová na úvod privítala všetkých účastníkov. Konferenciu otvorila členka predsedníctva MEPA za Slovenskú republiku, pani rektorka Akadémie PZ doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., ktorá vyzdvihla význam Špeciálneho kurzu MEPA v aktuálnej situácii v Európe. Pán prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu, kpt. JUDr. Marek Kordík, LL.M.,  PhD., vo svojom príhovore okrem iného uviedol, že MEPA má potenciál zvýšiť svoju rolu v ďalšom vzdelávaní policajtov v Európe v súvislosti so zmenami v mandátoch európskych agentúr ako je CEPOL  a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex.

Národný koordinátor MEPA v Slovenskej republike mjr. Mgr. Martin Kaščák spolu s pplk. JUDr. Emilom Majcherom, zástupcom riaditeľa odboru hraničnej polície ÚHCP P PZ, prerokovali obsahové a organizačné zabezpečenie kurzu, ktorý sa začne 18.09.2017 v Nemeckom Bad Endorfe a ukončí slávnostným odovzdaním certifikátov  dňa 13.10.2017 vo Viedni  (Rakúsko).

Slovensko môže vyslať 3 policajtov plniacich úlohy hraničnej polície hovoriacich po nemecky, termín na prihlásenie je do konca júna 2017. Celkovo sa kurzu zúčastní 24 účastníkov, ktorí sa zoznámia s najnovšími trendmi a metódami boja proti nelegálnej migrácií. Dôraz sa bude klásť na medzinárodnú spoluprácu a spoločné formy nasadenia na zvládnutie masovej migrácie na hraniciach. Veľmi dôležitou časťou kurzu budú aj nové formy kriminality, ktoré zo sebou prináša nelegálna migrácia a v tejto súvislosti sa preberú možnosti spolupôsobenia policajtov na hranici pri boji proti terorizmu. 

Účastníci 23. špeciálneho kurzu budú rozpracovávať počas kurzu spoločnú prácu na tému „Vplyv aktuálnych fenoménov kriminality na hranično-policajnú prax a pocit bezpečnosti občanov v Európe“. V rámci slávnostného ukončenia budú prezentovať výsledky, ku ktorým dospeli v priebehu kurzu. Moderátormi spoločnej práce budú skúsení policajti z Nemecka a Švajčiarska.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.