Informácia z odbornej konferencie - Práva a potreby obetí trestných činov

13.03.2017

 

Obete trestných činov si zaslúžia našu veľkú pozornosť a preto je potrebné klásť dôraz na ich práva a potreby. Európsky deň obetí, kedy si pripomíname základné práva a potreby obetí je každoročne 22. február. Ochrane práv obetí kriminality sa v súčasnej dobe v Slovenskej republike venuje menšia pozornosť ako ochrane práv tých, ktorí trestné činy spáchali. Aj túto nerovnosť má riešiť nový zákon z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktorý je v súčasnosti v procese prípravy paragrafového znenia. Jeho príprava si vyžaduje diskusiu, do ktorej by mala byť zapojená aj odborná verejnosť. Preto bola právam a potrebám obetí trestných činov venovaná aj odborná konferencia v NR SR dňa 21.2.2017.

Odborná konferencia sa konala pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministersky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej a predsedníčky výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Eriky Jurinovej v spolupráci s občianskym združením Pomoc obetiam násilia, ktorého zakladateľkou je pani PhDr. Janka Šipošová CSc., pani PhDr. Šipošová CSc.  sa počas celej svojej kariéry venovala problematike ochrany práv obetí a je tiež členkou pracovnej skupiny MS SR na prípravu zákona o obetiach.

Na konferencii sa zúčastnili a svojimi podnetmi prispeli k danej téme a k problematike práv obetí aj členky Katedry krimonológie JUDr. Michaela Jurisová a Mgr. Patrícia Krásná, ktoré spolupracujú s občianskym združením Pomoc obetiam násilia.  

 

Viac informácií nájdete na: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54264

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.