Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc oslávila prvý rok

18.09.2019

 

Dňa 1. septembra oslávila Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc svoj prvý rok existencie. Pri tejto príležitosti katedra oficiálne sprístupnila diorámu štátnej hranice (blok A, 2. poschodie), ktorá bola realizovaná na základe podnetu rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Dr. h. c. prof. JUDr. Lucii Kurilovskej , PhD.
Názov katedry vychádza z medzinárodného pojmu používaného Európskou komisiou, ktorá zastrešuje Európske integrované riadenie hraníc (European integrated border management –IBM). Aj napriek tomu, že katedra je na pôde Akadémie Policajného zboru nováčikom podarilo sa jej zrealizovať viacero úspešných aktivít, ktorými sa dostala do povedomia študentov, pedagógov a odborníkov z oblasti hraničnej a cudzineckej polície. Práve aplikačná prax považuje vznik katedry za významný krok, ktorým sa prehĺbila spolupráca medzi teóriu a praxou. Záujmom vedúceho katedry doc. JUDr. Roberta Odlera, PhD. sa jednou z prvých a hlavných aktivít KEIRH stala realizácia projektu „Kurz pilotovania UAV“, ktorý umožnil viacerým uchádzačom a aj nášmu kolegovi Ing. Vincentovi Holubiczkemu  získať certifikát na oficiálne pilotovanie dronov. Na tento projekt nadviazala katedra zorganizovaním workshopu, ktorý bol zameraný na Bezpilotné prostriedky – teóriu a prax.  Podujatie sa nieslo pod záštitou ministerky vnútra Denisy Sakovej a bolo ocenené pozitívnymi ohlasmi zo strany odbornej verejnosti, nakoľko išlo o jednu z prvých akcií zameranú na problematiku bezpilotných prostriedkov. Drony a možnosti ich zábavného využitia boli predstavené študentom a zamestnancom Akadémie aj počas VI. ročníka streleckej súťaže o pohár vedúceho katedry KEIRH. V akademickom roku 2017/2018 sa podarilo Akadémii policajného zboru vytvoriť unikátnu zbierku vzorov cestovných dokladov pochádzajúcich z rôznych krajín sveta. Získané „specimeny“ sa podarili zadovážiť Katedre európskeho integrovaného riadenia hraníc v spolupráci s Ministerstvom zahraničný vecí  a Konzulárnym odborom z krajín ako sú Ekvádor, Francúzsko, Irán, Írsko, Kapverdy, Katar, Kolumbia, Kórea, Kuvajt, Lotyšsko, Turkménsko a množstvo iných. Táto vzácna zbierka patrí medzi najväčšie zbierky cestovných dokladov v rámci Slovenskej republiky. Študenti  a zamestnanci Akadémie si  môžu menšiu  časť zbierky dokladov všimnúť  vystavenú v priestoroch školy a v špecializovanej učebni, ktorá sa nachádza na KEIRH a ktorej súčasťou sú aj reálne technické prostriedky umožňujúce odhalenie falzifikátov dokladov. Katedra sa môže pochváliť aj certifikovaným školiteľom FRONTEXU v oblasti ľudských práv JUDr. Tomášom Škrinárom. Svoje vedomosti odovzdáva k vzdelaniu policajtov služby hraničnej a cudzineckej polície v rámci Slovenskej republiky pričom mal možnosť školiť aj študentov Vysokej odbornej školy Spolkovej polície Nemecka. Spolu s kolegyňou Mgr. Dominikou Porubskou, PhD. absolvovali viacero zahraničných ciest v Bielorusku, Moldavsku, Bruseli, Budapešti, vo Viedni, Varšave, ktoré boli realizované agentúrou FRONTEX a agentúrou ICMPD. Ich súčasťou bolo rokovanie o európskom integrovanom riadení hraníc a ochrane hraníc z ktorého vzišlo memorandum zúčastnených národov. Počas prvého roka, katedra vydala aj svoju publikačnú prvotinu „Bezpečnostné technológie pre policajnú, komerčnú a forenznú prax“. Jej hlavným autorom a vedúcim autorského kolektívu bol prof. Ing. Anton Tallo, CSc., ktorý týmto dielom ukončil svoje dvadsaťšesť ročné pôsobenie na akademickej pôde.

FOTOGALÉRIA

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.