Konferencia "Čítanie z didaktického, lingvistického a literárnovedného hľadiska"

23.10.2019

Dňa 10.10.2019 sa pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., uskutočnila vedecká konferencia Čítanie z didaktického, lingvistického a literárnovedného hľadiska. Z Akadémie Policajného zboru sa tejto konferencie zúčastnili pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., a por. Mgr. Katarína Meždejová z Katedry jazykov.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.