Konferencia: „Prevencia kriminality – výzva spoločnosti“

30.04.2019

Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom:

 

„Prevencia kriminality – výzva spoločnosti“,

 

ktorá sa uskutoční v dňoch 4. a 5. júna 2019 v priestoroch Hotela SIGNÁL v Piešťanoch.

 

Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave, opäť po štyroch rokoch organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Prevencia kriminality – výzva spoločnosti“. Cieľom tohtoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie je poukázať a prostredníctvom jednotlivých prednášajúcich upriamiť pozornosť na opatrenia a aktivity, ktoré sú realizované so zreteľom na predchádzanie páchania trestnej činnosti. Okrem spomínaného je cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie tiež zdôrazniť aj teoretické východiská prevencie kriminality, jej inštitucionálne a právne základy, ale aj upriamiť pozornosť na činnosť subjektov zabezpečujúcich prevenciu kriminality v Slovenskej republike a krajinách EÚ. Konferencia je realizovaná aj zo zámerom podporiť aktivity v rámci vedecko-výskumnej úlohy evidovanej Odbor akvizícií a inovácií P PZ pod číslom 3/2019 „Zisťovanie úrovne právneho povedomia občanov Slovenskej republiky s dôrazom na drogovú kriminalitu“ schválenej v pláne VTR 2019.

Priestor v rámci jednotlivých vystúpení počas konferencie bude poskytnutý predovšetkým príslušníkom Policajného zboru zaradeným na oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru, oddelení komunikácie a prevencie krajských riaditeľstiev Policajného zboru a príslušníkov Policajného zboru skupín prevencie vnútorných odborov okresných riaditeľstiev Policajného zboru. No určite bude vytvorený aj priestor reprezentantom akademickej obce zo Slovenskej a Českej republiky a tiež záujemcom podieľajúcim sa na prevencii kriminality v rámci jej jednotlivých oblasti (sociálnej, viktimizačnej situačnej) ale aj na jej realizácii na všetkých troch úrovniach v rámci Slovenskej republiky.

V mene organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Vás srdečne pozývame na organizovanú konferenciu.

Pozvánku, prihlášku a doplňujúce informácie k medzinárodnej vedeckej konferencii nájdete v priložených súboroch. 

 

Doplňujúce informácie MVK 04. a 05. 06. 2019 KK

Pozvánka MVK 04. a 05.06. 2019 KK

Prihláška MVK 04. a 05. 06. 2019.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.