Konferencia: Aktuálne problémy rezonujúce Európou

29.04.2019

Katedra verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom:

 

„Aktuálne problémy rezonujúce Európou“

(právno-bezpečnostné aspekty),

 

ktorá sa bude konať dňa 25. apríla 2019 od 08:30 v priestoroch

Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Konferencia sa koná pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

 

Konferencia Aktuálne problémy rezonujúce  Európou (právno-bezpečnostné aspekty) sa  uskutočňuje za účelom širšej diskusie k aktuálnym otázkam, ktoré  rezonujú v spoločnosti najmä Slovenskej republiky a Českej republiky v súvislosti s dianím v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia si kladie za cieľ sústrediť sa na viaceré parciálne problémy, významné európske udalosti,  otázky bezpečnosti, či garancie základných práv a slobôd,  ako aj smerovanie európskych štátov, Európskej únie. Významnosť konferencie spočíva aj  v prezentovaní výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, vytvorenie platformy pre stretnutie viacerých odborníkov a výmeny poznatkov a skúseností v kontexte s témou konferencie.

 

Pozornosť bude venovaná aj prezentovaniu dosiahnutých výsledkov v súvislosti s riešením vedecko-výskumnej úlohy VVÚ č. 204/2014 APZ.

 

Pozvánka SJ

Prihláška SJ

Pozvánka AJ

Prihláška AJ

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.