Konferencia: Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti (špeciálny ročník 2020)

10.11.2020

Vážená pani, vážený pán, 

bezpečnosť a ochrana pred kybernetickými hrozbami predstavuje s nárastom využívania moderných informačných a komunikačných systémov a dynamicky rastúcou informatizáciou  pre spoločnosť čoraz väčšiu výzvu.  Kybernetické incidenty v rôznych formách predstavujú výrazný faktor ovplyvňujúci celkový stav tejto problematiky v spoločnosti, priamo súvisiaci s úrovňou bezpečnosti spoločnosti a občanov.

     Zavedené bezpečnostné  mechanizmy, vrátane systému všeobecne záväzných právnych predpisov, často nedokážu na nové bezpečnostné riziká súvisiace s modernými technológiami a ich dynamikou adekvátne reagovať, preto je potrebné o tejto otázke neustále diskutovať.

      Dovoľte mi  preto dať do Vašej pozornosti  podujatie organizované Akadémiou Policajného zboru pod názvom Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti (špeciálny ročník 2020). Našim cieľom je prostredníctvom spojenia odbornej a laickej verejnosti poukázať na súčasný stav a navrhnúť  možnosti riešenia.

           

        Záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že predmetné podujatie aktívnou výmenou skúseností a názorov, vrátane technických riešení prispeje k zlepšeniu vnímania tejto problematiky a k zdieľaniu praxou najlepšie osvedčených postupov.

 

Pozvánka na konferenciu

 

Link a QR kód na registračný formulár

 
 

 

 

 Tešíme sa na stretnutie vo virtuálnom priestore!  

 

  Za organizačný výbor:

 

mjr. JUDr. Matej Kostrec, PhD.

odborný asistent Katedra informatiky a manažmentu Akadémia Policajného zboru v Bratislave

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

Sklabinská 1 835 17 Bratislava Slovenská republika

tel.: 09610 57464

matej.kostrec@minv.sk matej.kostrec@akademiapz.sk

www.akademiapz.sk | www.minv.sk

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.