Späť

Konferencia Jazyk práva a právo v jazyku: Integratívny prístup kjazyku

Konferencia Jazyk práva a právo v jazyku: Integratívny prístup k jazyku

28.05.2021

Konferencia Jazyk práva a právo v jazyku: Integratívny prístup k jazyku

Nepretržitou snahou vedeckej a pedagogickej práce zamestnancov Akadémie Policajného zboru v Bratislave je progresívny rozvoj poznania a výmena skúseností na národnej a medzinárodnej úrovni. S cieľom reflektovať tendencie v rámci medzinárodného kontextu a ďalej rozvíjať vedecké poznanie vo vybraných vedných a študijných odboroch, sa prorektorka pre celoživotné vzdelávanie, plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD., vedúca katedry jazykov, pplk. doc. Mgr.  Iveta Nováková, PhD., vedúca katedry kriminológie, pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. a odborná asistentka katedry jazykov, mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD. zúčastnili 8. apríla 2021 medzinárodnej vedeckej a praktickej konferencie pod názvom: "Jazyk práva a právo v jazyku: Integratívny prístup k jazyku", ktorá sa (s ohľadom na celosvetovú pandemickú situáciu) presunula do online priestoru. Aktívnou účasťou prispeli autorky k upevneniu nadviazanej spolupráce s Moskovskou štátnou univerzitou O. E. Kutafina a zároveň mali možnosť počas jednotlivých vstupov zdieľať aj výsledky vedecko-výskumnej činnosti a diskutovať o aktuálnych otázkach v rámci svojho odborného zamerania.