Konferencia TechNet 2018 v Taliansku "Situačné povedomie - od senzorov až po analýzu dát - nové technológie zhromažďovania, šírenia, zdieľania a analýzy údajov“

24.11.2018

 

 

Miesto konania:

„Hilton Sorrento Palace, Sorrento, Italy“

     TechNet Europe je druhou najväčšou každoročnou akciou AFCEA v Európe. Táto konferencia podporuje príležitosti na vytváranie profesionálnych kontaktov a predstavuje vynikajúcu priemyselnú a technologickú výstavu zameranú na európske bezpečnostné potreby. TechNet Europe 2018 sa organizoval v spolupráci s talianskymi  pobočkami AFCEA v Ríme a Neapole a konal sa  pod záštitou ministerstva obrany Talianska.

     Dramatické udalosti a hrozby, ktoré sa vyskytujú v južnej Európe a  v oblasti Stredozemného mora zdôrazňujú potrebu zvyšovania presnosti a predvídateľnosti situačného obrazu a to prinajmenšom s cieľom posilnenia  spolupráce a integrovania spôsobilostí rôznych strán, ktoré majú legitímny záujem o zhromažďovanie relevantných údajov na účely komplexného prehľadu o bezpečnostnej situácii.

     Na úrovni strategických riadiacich orgánov (veliteľstiev) spolupracujú rôzni partneri, ako napríklad talianske bezpečnostné organizácie (vojenské a policajné orgány), Európska únia, NATO, OSN a humanitárne organizácie, používajú  pritom komplexné informácie na plnenie ich  legitímnych cieľov. Všetky používané  metódy, nástroje  a činnosti však nie sú bezproblémovo integrované a nútia tak každú stranu spoliehať sa na rôzne zdroje, technológie a databázy. Záchranu utečencov, boj proti nelegálnym konaniam, pozorovanie protivníkov, sledovanie teroristov, zaručenie námornej bezpečnosti a ochrany námorného prostredia patria k náročným úlohám, ktoré sú založené na adekvátnom  situačnom povedomí.

     Moderné technológie od automatizovaných diaľkových senzorov, vesmírne komunikačné systémy pracujúce v reálnom čase, až po prediktívnu analýzu, riešenia založené na cloudových dátach sú nevyhnutné pre úspešné plnenie úloh. Schopnosť agentúr bezpečne vymieňať informácie bez narušenia a účinne spolupracovať je založená na integrácii technologických riešení s viacerých zdrojov, prinajmenšom s cieľom umožniť výmenu a správu informácií štandardným a automatizovaným spôsobom. Ich konkurenčná výhoda v oblasti prevádzky sa opiera aj o schopnosť používať technologický pokrok, ktorý sa dosahuje na strane páchateľa.

     Na tejto dvojdňovej konferencii sa zúčastnili zástupcovia z najvyšších úrovní NATO a európskeho  inštitucionálneho, akademického a priemyselného prostredia, aby diskutovali o súčasnej situácii, výzvach a perspektívach vzniknutej situácie. Konferencia sprostredkovala medzinárodný regulačný, inštitucionálny a kooperačný rámec, prehĺbila informácie a znalosti účastníkov  o  prevádzkových aspektoch a načrtla perspektívu technologických riešení. Okrem uvedeného sa zdôraznila najmä potreba zdieľania údajov zo systémov dohľadu a výmeny informácií podporovaných pokročilými technológiami od senzorov až po analýzu medzi agentúrami a medzi národmi a mimovládnymi organizáciami. Kybernetická bezpečnosť musí zohrávať významnú úlohu na všetkých úrovniach pri zabezpečovaní bezpečnosti senzorov, komunikačných sietí a údajov proti sofistikovaným a hrozbám kybernetického priestoru.

 

Za Akadémiu Policajného zboru v Bratislave sa konferencie zúčastnili:

plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD. – prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD. – Katedra verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.