Kontakty - ERASMUS+

10.09.2018

 

ERASMUS+ kontaktná osoba  ERASMUS+ inštitucionálny koordinátor
ERASMUS+ contact person: ERASMUS+ institutional coordinator:
   
kpt. Mgr. Bc. Lucia Čajkovičová, PhD. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
  prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy
  Vice-rector for research and foreign relations
   
Sklabinská 1  Sklabinská 1
835 17 Bratislava   835 17 Bratislava
Slovakia Slovakia
Tel.: +421 961057346 Tel.: +421 (0)9610 57002
E- mail: lucia.cajkovicova@minv.sk E- mail: mojmir.mamojka@minv.sk
   
                     Lucia's vCard                        Mamojka's vCard

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.