Späť

Kontakty na Oddelenie ubytovania

Kontakty na Oddelenie ubytovania

{[|addPersonalProfil [user{lukas.znasik@akademiapz.sk}] [formated1] |]}   

 

Dana ČIČOVÁ

tel.:09610 57318

 e-mail:dana.cicova@akademiapz.sk

   

Kontaktná adresa

Študentský domov A PZ v Bratislave

Sklabinská 1

83517 Bratislava

 

Kontaktná adresa

Ubytovacie zariadenie Blok B - III. posch.

Sklabinská 1

83517 Bratislava