Kriminalistická a technická analýza dynamických záznamov obrazu

10.01.2013

V roku 2011 pokračovalo riešenie spoločnej medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy s Policajnou akadémiou ČR v Prahe „Kriminalistická analýza dynamických záznamov obrazu“. V akadémii  bol uskutočnený praktický experiment v spolupráci  so študentmi denného štúdia akadémie s cieľom overiť  možnosti využitia skúmaných metód a možností dynamického záznamu obrazu v policajnej praxi.

V rámci riešenia tejto úlohy boli prezentované niektoré praktické výsledky záznamu z kamerových systémov pri identifikácii osôb, najmä pri využití záznamu z trestnej činnosti s dôrazom na lúpeže v bankách.

V roku 2011 bol v tejto úlohe rokom zberu dát chôdze rôznych osôb v rôznych podmienkach a začalo ich vyhodnocovanie. Medzivýsledky boli publikované aj v časopise "Policajná teória a prax" č. 3/2009.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.